De officiële doelstellingen van Pup in Nood

Doelstellingen:

1A

De Stichting heeft ten doel de opvang en verzorging van pups; bestaande uit: het regelen van:
- goede behuizing;
- goede voeding;
- entingen;
- ontwormingen;
- medische controle;
- en waar nodig medische verzorging.

1B

Het onderbrengen van de pups bij goede nieuwe bazen en bazinnen.

2A

Stimuleren van de bonafide fokkers/handelaren door o.a.:
- geven van 'ster' aan goede fokkers;
- publiceren van deze fokkers/handelaren in het boekje Puppievriendje.

2B

Voor wat betreft de dierenambulancedienst::
- dieren, die eerste hulp behoeven, zo spoedig mogelijk naar een dierenarts vervoeren. Ingeval de eigenaar van het dier niet naar de dierenarts kan gaan door lichamelijke belemmeringen zal de dierenarts zo spoedig mogelijk naar het hulp behoevende dier worden gebracht;
                -       het ophalen en onderbrengen van zwerfdieren;
                -       het ophalen van dode dieren;
                -       het vervoer van zieke dieren naar een dierenarts;
- het vervoer van dode dieren naar een dierencrematorium of
  dierenbegraafplaats;
- het geven van cursussen eerste hulp bij ongelukken voor dieren.

2C

Voor wat betreft de hulp aan dieren na een ramp:
- door het samenstellen van een speciaal rampenbestrijdingsteam.

 

 

Wat gebeurt er met de pups na telefonische of mondelinge aanmelding van pup(s):

1

- Ophalen van de pups binnen 24 uur.
- Iedereen mag de Stichting bellen.
- Reden voor het afstaan van pup(s) maakt niet uit.
- Kosteloos afstaan (N.B. Er wordt dus niet voor de pups betaald). Het
  afstandsgeld is in principe € 50,-- maar indien het dier ziek is afgestaan,
  kunnen daar dierenartskosten bovenop komen.

2

Naar de dierenarts voor:
- medische controle;
- ontwormen;
- enten (indien nodig);
- medische behandeling (indien nodig).

3

Naar gastadres:
O.a. bij Carla en Jack tot minimale leeftijd van 9 weken, waarop ze bij de dierenarts ingeënt worden tegen parvo en leptospirose.

4

Naar plaatsingsadres:
De nieuwe bazen laten op leeftijd van 12 weken de pup enten (Grote cocktail) en voor laatste keer ontwormen, plus jaarlijks herhalen van de enting.

 

 

Wat wordt er van de plaatsingsadressen gevraagd:

1

Betaling voor de pup à € 200,--. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor: enting, chip en gezondheidsverkaring van de dierenarts.

2

Donateurschap voor 1e jaar à € 20,-- is bij de prijs inbegrepen. 

3

Laten enten van de pup op leeftijd van 12 weken en vervolgens jaarlijks.

4

Niet fokken met de pup/hond (castratie/sterilisatie is niet verplicht, maar is wel verstandig).

5

Niet verkopen van de pup/hond (N.B. De pup/hond blijft officieel eigendom van de Stichting).

6

Een goede verzoring van de pup/hond.

7

Ook Stichting op de hoogte houden, b.v. als er problemen zijn maar ook als het goed gaat.

 

 

Van wie hebben we hulp/medewerking nodig:

1 Aanmelders:
Iedereen die pups heeft of weet, die om een of andere reden niet goed meer verzorgd worden.

2 Gastadressen:
Iedereen die, indien nodig, voor enkele weken de verzorging van de pup(s) op zich wil nemen (N.B. De kosten worden door de Stichting vergoed, de inzet niet!).

3 Plaatsingsadressen:
Iedereen die een pup wil om daar de rest van zijn hondenleven voor te zorgen en van te houden.

4 Donateurs:
Iedereen die de Stichting een warm hart toedraagt en voor een klein bedrag per jaar ons wil helpen.

5 Sponsors:
Iedereen die z'n goede naam aan deze goede stichting wil verbinden (N.B. Geld verdienen willen wij niet, maar kosten worden er wel gemaakt).

6 Gulle gevers:
Iedereen die iets over heeft wat de Stichting kan gebruiken:
- kinderboxen;
- huiskennels;
- transportkooien;
- celstof onderleggers;
- etens/drinkbakken;
- warmtekruiken;
- warmtelampen;
- etc. etc.