Epilepsie

Epilepsie

Om te begrijpen wat epilepsie is, is het van belang te weten dat epilepsie zich uit in het lichaam, maar optreedt in de hersens. Hersens bestaan uit zenuwcellen die constant boodschappen aan elkaar doorgeven. Deze boodschappen worden verstuurd middels elektrische stroompjes en deze boodschappen zijn van belang om te blijven leven.
Alles wat een levend wezen doet, wordt namelijk in de hersens gestuurd, zoals lopen, praten, eten, denken, ademen, ruiken, zien, horen et cetera.
Epilepsie treedt op als er een storing in dit systeem optreedt. Er is dan een abnormale elektrische activiteit en er ontstaat 'kortsluiting', waardoor de boodschappen verstoord worden, verminkt aankomen of op de verkeerde plaatsen aankomen. Het systeem werkt dus niet meer zoals het zou moeten en dit is de oorzaak van de verschijnselen van een epileptische aanval.

Hoe herken ik een aanval?

Een aanval bestaat uit drie delen:
het deel voor de eigenlijke aanval, de aanval zelf en de herstelperiode.

Voorafgaand aan de aanval

Het deel vooraf aan de eigenlijke aanval kan variëren van een paar minuten of uren tot een paar dagen.
Een aanval kan vooraf gegaan worden door:
- Nervositeit, rusteloosheid
- Aandacht vragen
- Janken
- Krampen, spiertrekkingen
- Speekselen
- De hond verstopt zich
- Schudden met de kop

De aanval zelf

De aanval zelf kan variëren van een paar seconden tot een paar minuten. In ernstige gevallen duurt de aanval veel langer.
De verschijnselen van een aanval kunnen zijn:
- Omvallen, geheel verslappen
- Klappertanden, bijten, janken
- Geen bewustzijn meer hebben
- Krampachtige bewegingen (spiertrekkingen, fietsbewegingen)
- Urine laten lopen
- Schuimbekken, kwijlen, speekselen
- Vergrootte pupillen

De herstelperiode

De herstelperiode kan variëren van een aantal uren tot een aantal dagen.
De symptomen zijn:
- De hond is moe of uitgeput
- Vertraagd reactievermogen
- Rusteloosheid
- De hond zit voor zich uit te staren
- De hond reageert langzaam of is dromerig
- Behoefte aan eten of drinken
- De hond kan tegen voorwerpen oplopen

Is epilepsie gevaarlijk?

Een epileptische aanval ziet er altijd zeer naar uit en zorgt vrijwel altijd voor paniek en heftige schrik bij diegenen die getuige zijn van een aanval.
Toch is het niet nodig om in paniek te raken, want een aanval is vrijwel nooit levensbedreigend.
De hond heeft geen besef van wat er gebeurd en kan zich het later ook niet meer herinneren en hij heeft geen pijn.

Wat moet ik doen als een hond een aanval heeft?

Als een hond een aanval heeft, dient u in ieder geval kalm te blijven.
Een aanval is niet te stoppen en gaat vanzelf weer over en u kunt niets doen om de aanval te bekorten.

Trachten de hond in bedwang te houden, werkt alleen maar averechts, want dat lukt u toch niet en het kan de hond schade toebrengen - en u ook, want de hond kan bijten. Hij weet niet dat hij dit doet, want hij heeft tijdens de aanval geen bewustzijn meer en ook bijten is een spiertrekking.

U dient de hond de ruimte te geven en alle voorwerpen die hem zouden kunnen verwonden uit zijn directe omgeving te halen. In principe versleept u de hond niet, tenzij de plaats waar hij ligt gevaar op kan leveren voor zijn gezondheid. Indien hij ergens vanaf kan vallen, bijvoorbeeld als hij bij een trapgat ligt, indien hij in een kleine ruimte lig, bijvoorbeeld achter de bank of onder het bed of dicht bij een muur, of indien hij in het water was ten tijde van de aanval, dient u hem wel te verslepen naar een veilige plek. Pak hem bij de achterpoten beet en versleep hem, maar zorg er voor dat u niet bij de bek komt. Houdt omstanders, en zeker kinderen, uit de buurt. Geef de hond geen eten, drinken of medicijnen.

Hoe lang duurt een aanval?

Zoals altijd bij dramatische voorvallen, lijkt ook een epileptische aanval veel langer te duren dan hij in werkelijkheid duurt. Het mag dan lijken of er uren voorbij gaan, maar de meeste aanvallen duren tussen de paar seconden en paar minuten. Alleen als de aanvallen elkaar zonder pauze of bijna zonder pauze opvolgen of als de aanvallen langer dan vijf minuten duren, dient u direct de dierenarts in te schakelen. Bij alle andere aanvallen dient u uiteraard ook naar de dierenarts te gaan.

Na de aanval

Direct na de aanval, als de hond is bijgekomen, kunt u hem verzorgen door hem in een warme, rustige en schemerige omgeving te brengen. Te veel licht kan hem storen, omdat de pupillen tijdens de aanval vergroot zijn en hij gevoelig is voor licht. Blijf bij de hond tot u zeker weet dat er geen nieuwe aanval komt en alles in orde met hem is.

Uiteraard moet u daarna direct contact opnemen met de dierenarts. Deze kan vaststellen of het om een primaire of secundaire epilepsie gaat. Een primaire epileptische aanval komt voort uit de hersens en hiervoor is vrijwel nooit een oorzaak aan te geven, een secundaire epileptische aanval ontstaat door andere oorzaken, bijvoorbeeld een afwijking in de hormonen of organen. Afhankelijk van de uitslag kan er een behandelmethode worden opgesteld.

Voorspelbaar?

Aanvallen van epilepsie zijn niet te voorspellen. Een nieuwe aanval kan direct weer optreden, maar ook na een half jaar. Als de aanvallen zonder pauze terugkomen, moet er direct naar de dierenarts worden gegaan.

Komt het vaak bij honden voor?

Ongeveer 1% van alle honden lijdt aan epilepsie. Epilepsie komt wat vaker voor bij poedels en spaniëls dan bij andere rassen.

Wat kunt u doen?

Het is heel belangrijk dat u exact bijhoudt wanneer de aanvallen optreden, hoe lang ze duren en wat de verschijnselen waren. De dierenarts kan zonder deze gegevens vrijwel geen juiste behandelmethode vaststellen.

Noteer ook wat de hond deed voor de aanval optrad; niet alleen zijn gedrag, maar ook wanneer hij gegeten, gedronken en geslapen heeft. Verder is van belang te weten welke medicijnen de hond eventueel voorheen heeft gehad en welke inentingen hij heeft gehad, maar als u steeds bij dezelfde dierenarts komt, heeft deze die informatie ook.|

Is epilepsie te genezen?

Als het om epilepsie gaat die veroorzaakt wordt door hormonen of organen kan deze goed behandeld worden. Epilepsie zonder aanwijsbare oorzaak kan niet genezen.
Dat wil niet zeggen dat de hond zijn leven lang ziek is, want honden die af en toe een lichte aanval hebben, kunnen toch nog een heel fijn leven lijden. Honden echter die heel vaak hele zware aanvallen hebben, kunnen worden belemmerd in hun levensplezier.
Honden die een zware vorm van epilepsie hebben zullen over het algemeen niet zo oud worden.

Meer informatie
De Dierenarts
Het Nationaal Epilepsie Fonds geeft informatie over epilepsie bij mensen, maar om een beter beeld van epilepsie te krijgen is het zeer geschikt.