Regeling Agressieve Dieren (R.A.D.)

Regeling Agressieve Dieren (R.A.D.)

Deze wet is beter bekend als de Pitbullwet en die wet houdt in dat alle op pitbull lijkende honden moeten worden afgemaakt als ze geen bepaalde stamboom hebben. De Animal Research Foundation Europe heeft een betere oplossing dan de R.A.D. Nu moet alleen de regering nog overtuigd worden... en daar strijdt het R.A.D. voor. Voorzitter Jan Dirk van Ginneke vertelt het in zijn eigen woorden:

'De Stichting Animal Research Foundation Europe heeft als doelstelling onder andere het verdedigen en behouden van honden van het zogenaamde Pitbulltype. U kunt onze stichtingsnaam vinden in de aanhef van de R.A.D. als gekende partij, helaas mochten onze adviezen tijdens het maken van de R.A.D. geen gewillig oor vinden. Inmiddels is uit onafhankelijk onderzoek gebleken dat de Regeling niet werkt, het zorgt er alleen voor dat veel mensen en honden verdriet wordt aangedaan en het de Staat Der Nederlanden een vermogen kost om te vervolgen.
Wij hebben niet alleen commentaar, we bieden (en boden) een beter alternatief tegen agressieve dieren. Het lijkt ons, dat ook U gerechtigheid wilt voor mens en dier, vandaar dat wij u over dit onrecht op de hoogte brengen.

De situatie nu:
•       Een FCI-RvB stamboom wordt gezien als enige ontheffing op de R.A.D. Agressief of niet, die mag blijven leven.
•       Elke hond gelijkend op een Pitbulltype, zonder FCI-RvB stamboom moet dood, al zijn ze nog zo braaf!
•       Nu wordt de hond gestraft voor het gedrag van de baas, de hond is zo door de mens gemaakt, als ras-type en individu.

Het alternatief:
Een ARFE www.arfe.nl  voorstel in 1992 en dat van DB Rijnmond www.freewebs.com/regelingagressievedieren 2006 die het onafhankelijk onderzoek deed:
•       Verplichte registratie van alle honden door chipimplantering.
•       Een betere aansprakelijkheidsregeling.
•       Elke hondeneigenaar dient aansprakelijk te zijn voor het gedrag van zijn hond. Een individuele agressietest dient de basis te zijn voor de R.A.D. Een M.A.G. test, de  Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragstest is daarvoor beschikbaar.
•       De Chipregistratie valt te koppelen aan de hondenbelasting waardoor er voor De Staat geld beschikbaar komt voor de uitvoering van de nieuwe R.A.D. Nu is de hondenbelasting een gemeentebelasting.
•       Een hondenkentekenbewijs op basis van de chip met overschrijvingsplicht is ook een gedachte die de maatschappij en het dier werkelijk beschermt. Een houderschapsbewijs, hondengeleidebewijs of noem het een hondenrijbewijs, kan voor weerbare honden van elke soort, op basis van ras, type of gewicht een idee zijn. Ook daar bij juiste regelgeving een inkomstenbron voor erkende hondenscholen en overheid.

Met hoogachting,

Jan Dirk van Ginneke, voorzitter A.R.F.E.'