Wat is Stichting Pup in Nood?

Het doel van Stichting Pup in Nood is het helpen van (moederloze) pups en jonge hondjes, maar ook oudere honden en andere dieren vinden via ons een goed opvangadres. 

Wij verzorgen de pups en honden (indien nodig medisch) en plaatsen ze dan uit bij een goed en veilig nieuw thuis.

 Wij kunnen dit (blijven) doen door de giften en donaties van mensen die de stichting een warm hart toedragen.

In het linkermenu vindt u de Geldmeter; deze geeft aan hoeveel geld er al binnen is gekomen voor de aktie Geef de pups de ruimte! die door Hanny Veerkamp en Jennifer van Dubbel Blond en Ab Normaal is ingeluid.

 Op deze website vindt u informatie over ons, maar ook vindt u er allerhande informatie over dieren. U kunt de buttons links gebruiken om te kijken wat er op de site staat. Veel plezier en vriendelijk dank voor uw bezoek!

 

Wat doet Pup in Nood nog meer?

 

Wij hebben in samenwerking met de stichting N.S.H.D , Dutchypuppy en onze eigen zuster organisatie Animal Rescue Nederland vele kleine stichtingen die ook dieren voor ons opvangen kunnen voorzien van honden en katten voer o.a.. Pets Paradys Holland, Dier en project, katten opvang in Rijpwetering en div particulieren initiatiefen om zwerfdieren iets extra's te geven tijdens de feestdagen.

Hiervoor de helpende stichtingen onze hartelijke dank.

 

Pup in Nood en Animal Rescue Nederland hebben gezamelijk het vervoer voor hun rekening genomen ( dit is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs).

 

Ook u kunt ons steunen door een extra gift te doen op rekening nummer NL80INGB0004761377
Bic nr: INGBNL2A
onder vermelding van extra voer voor zwerfdieren.

 

Wij hebben getracht uit te sluiten dat er zich een afbeelding of een tekst op deze site bevindt waarvan de maker niet wil dat deze op deze site geplaatst wordt.
Mocht u echter iets tegenkomen wat niet correct is, wilt u ons dit dan laten weten?
Dan kunnen wij maatregelen nemen.

 

Copyright © 2001-2010 Stichting Pup in Nood.
Gebruik van teksten/beeldmateriaal is niet toegestaan,
tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Pup in Nood.

5. WAT EEN PUINHOOP! De nieuwe geefwet en ANBI publicatieplicht
Rubriek: geefwet
Door: Jordan van Bergen, Stichting GeefGratis
Het gesloten convenant tussen de overheid en de brancheverenigingen in de non-profit sector en de geefwet zijn nu een tijdje bekend en per 1 januari 2014 moeten ANBI's aan de publicatieplicht voldoen. Daar waar de informatie over de goede doelen wereld op centrale plaatsen te vinden was in het verleden is het door de met paddenstoelen uit de grond geschoten betaalde ANBI portals een grote PUINHOOP geworden.

Voor ons het bewijs dat de afspraken tussen de brancheverenigingen en onze overheid juist voor minder transparantie zorgen en verdere versnippering van data. Het publiek is dus niet geholpen met datgene wat onze overheid en brancheverenigingen goed achten voor de goede doelen wereld. In plaats van zelfregulering waarbij de data prima en centraal beschikbaar was zorgt deze regulering vanuit de overheid voor een enorme PUINHOOP. De versnippering van data over tientallen websites zal onze overheid in de toekomst gaan aangrijpen om te vertellen dat zelfregulering niet heeft geholpen waardoor er verdere regulering vanuit de overheid noodzakelijk wordt. De brancheverenigingen zullen dit omarmen om zo nog meer druk te zetten om te komen tot verplichte en "MARK MY WORDS!" betaalde registratie in een centrale databank voor goede doelen. Daarnaast zullen er meer logo's komen die het allemaal nog minder duidelijk maken en is de overheid samen met de brancheverenigingen bezig te komen tot een nieuw keurmerk waarbij dit keurmerk naar alle waarschijnlijkheid verplicht gekoppeld wordt aan het wel/niet krijgen van de ANBI status. Niemand moet vergeten dat er op de achtergrond vele belangen spelen waarbij de donateur helemaal niet centraal staat. Het is eerder een belangenstrijd geworden om de gevestigde orde intact te houden.

Lees bovenstaande alinea nog een paar keer goed door zodat direct bekend is wat er de komende tijd staat te gebeuren. Roerige tijden in goede doelen land dus. Meer administratieve lasten, meer kosten en uiteindelijk een overheid die ingrijpt omdat regulering noodzakelijk wordt geacht. Laat ik eindigen door te zeggen dat onze overheid zelf de veroorzaker van deze puinhoop is en uit is op regulering van de non-profit sector.

6. Samenwerking met ANBI.nl
Rubriek: ANBI publicatieplicht
Door: Jordan van Bergen, Techsoup Nederland
Door de enorme puinhoop die veroorzaakt is m.b.t. de ANBI publicatieplicht door onze overheid en de brancheverenigingen heeft GeefGratis besloten samen te werken met ANBI.nl. Dit omdat ANBI.nl volgens ons het enige juiste betaalde opstartpunt voor ANBI organisaties is om meer informatie over hun organisatie bekend te maken aan het publiek naast de gratis varianten via bijvoorbeeld Geef.nl.

De domeinnaam ANBI.nl sluit het beste aan bij ANBI organisaties en ANBI.nl heeft een licentie genomen op het ANBI logo dat gratis door GeefGratis aan aangesloten goede doelen wordt aangeboden. Alleen portals die met GeefGratis een licentieovereenkomst sluiten mogen het ANBI logo op hun portal website gebruiken. Daarnaast wordt bezoekers de mogelijkheid geboden te schenken en te doneren. Bij het doneren kan de donatiemodule van Stichting GeefGratis worden ingezet.

Via ANBI.nl kunt u dus mits u de juiste informatie aanlevert voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Daarnaast kunt u via ANBI.nl extra informatie verstrekken en fondsen werven doordat u een donatiemodule kunt koppelen aan uw vermelding. ANBI.nl gebruikt de gegevens alleen voor het publiceren van de benodigde gegevens voor het verkrijgen of behoud van de ANBI status en zal deze niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Daarnaast wordt er geen waardeoordeel gegeven over uw organisatie.

Voordelen ANBI.nl

Onafhankelijk;
Informatie over de ANBI regelgeving;
Informatie over de giftenaftrek
Rekenmodules
Rechtstreekse KvK datakoppeling;
Fondsen werven;

Kosten
Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina waarbij uw organisatie de verplichte informatie kan ontsluiten. Daarnaast kunt u de donatiemodule van Stichting GeefGratis koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan ANBI's. Stichting GeefGratis krijgt binnen de samenwerking GEEN vergoeding vanuit ANBI.nl.