Huisdieren zijn gezond!

Huisdieren zijn gezond!

 

Mensen die een hartaanval hebben gehad en dat niet nòg eens willen meemaken, doen er goed aan een huisdier te nemen. Want hartpatiënten mèt een huisdier hebben een overlevingspercentage van maar liefst 94%. Als je echter geen huisdier hebt, zakt dat percentage tot maar liefst 72%. Dat was de verrassende uitkomst van het onderzoek dat in 1980 werd gehouden.
Het lijkt er dus op dat huisdieren je overlevingskansen aanzienlijk doen toenemen!

Voorts is het zo dat 65+'ers minder vaak naar de dokter gaan als ze een huisdier hebben. En als je op straat loopt met je hond en er gebeurt iets stressvols, dan heb je daar veel minder last van dan als je daar loopt met een vriend of vriendin. Het onderzoek vermeldt niet hoe groot de honden waren, maar het formaat van de hond zal denkelijk ook wel van invloed zijn. Immers, met een kalf van een hond naast, vóel je je al gewoon een stuk veiliger!

Het is dus duidelijk: huisdieren zijn gezond!

Maar waardoor zijn ze nu precies zo gezond-makend?

Dat is onderzocht door drs. Astrid Nijdam die afstudeerde in de Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderwerp. Haar begeleider dr. Arie Dijkstra, die al eerder onderzoek deed naar dit onderwerp, onderscheidde twee kenmerken die aanwezig zijn als mensen minder stress ervaren doordat zij een huisdier hebben, namelijk humaniseren en assimileren.
Met humaniseren wordt het vermenselijken van het huisdier bedoeld. Als je je huisdier als menselijk ziet, dan humaniseer je je huisdier en als je menselijke eigenschappen toeschrijft aan je huisdier, dan humaniseer je het ook.
De veelgehoorde uitspraak: "Mijn hond is mijn kind!" is een voorbeeld van het humaniseren van een dier. Het geven van kerstcadeautjes aan het dier, het vieren van de verjaardag van het dier en het dier beschouwen als familielid, zijn allemaal uitingen van humaniseren.

Het assimileren van een huisdier houdt in dat je het dier ziet als een deel van jezelf. Je kan je met je dier vereenzelvigen door ervan uit te gaan dat jij en je huisdier één zijn. Het samen op pad gaan, of samen een karwei opknappen of samen op de bank naar de film kijken, zijn voorbeelden van het assimileren van een huisdier. Bij het assimileren zie je niet noodzakelijkerwijs je huisdier als menselijk, terwijl dat bij humaniseren wel zo is.

Voor dr. Arie Dijkstra zich verdiepte in deze materie waren er geen beschikbare omschrijvingen voor deze begrippen en daarom bedacht hij de termen ‘humaniseren’ en ‘assimileren’.
Bij het vermenselijken van een dier zie je dat dier dus deels als menselijk of in ieder geval met menselijke eigenschappen terwijl bij het assimileren, beleven van het dier als een deel van jezelf,  het dier niet vermenselijkt wordt.
Beide zijn heel belangrijk als het gaat om sociale steun. Iedereen wil graag ergens bij horen en voor iedereen is het belangrijk dat hij gewaardeerd wordt. Als je je dier ziet als een familielid, zul je je gesteund en geliefd voelen door dat menselijke dier, en als je het idee hebt dat jouw dier en jij een band hebben, zul je daardoor sterker staan voor je gevoel.

Astrid Nijdam zegt in haar conclusie: "Uit dit onderzoek blijkt dat humaniseren en assimileren (...) inderdaad mechanismen zijn die zorgen voor het hoog beoordelen van kwaliteit van leven en het ervaren van minder stress bij huisdiereigenaren en dus waarschijnlijk ook zorgen voor de positieve gezondheidseffecten."

Je hond als je kind zien en gezellig samen naar de film kijken, helpt dus om je kwaliteit van leven te verhogen en om je stress te verminderen. Hierdoor zul je uiteindelijk gezonder blijven. En dat is ook wat uit het onderzoek van Astrid Nijdam naar voren kwam: Mensen die huisdieren hebben blijven gezonder in vergelijking met mensen die geen huisdieren hebben, óók als er nare dingen gebeuren.

Moet dan nu maar iedereen aan een huisdier om zo gezonder te blijven? Eén voorwaarde is er natuurlijk wel: Je moet wèl van dieren houden! Anders heeft het natuurlijk geen enkel effect!

 

Humaniseren & Assimileren: De Invloed op Kwaliteit van Leven en Stress bij Huisdiereigenaren - Astrid Nijdam, Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Enquête

Viert u het jubileumfeest mee met Pup in Nood?: