Zingende muizen

Zingende muizen

Als een mannetjesmuis verliefd is op een vrouwtjesmuis, dan zingt hij voor haar! En ze zijn er heel erg goed in, want ze kunnen net zulke veelzijdige serenades brengen als vogels. Hun liefdesgezang bestaat dan ook uit zowel tonen als complete melodien. Het klinkt overigens net zoals het getsjilp van vogels.

Overigens is het geen wonder dat wij, mensen, muizen nog nooit hebben horen zingen, want de muizen zingen in ultrasoon, en dat zijn tonen die mensen niet kunnen horen. Pas nadat die ultrasone tonen door onderzoekers aan de Washington Universiteit in Saint-Louis hadden omgezet in voor de mens hoorbare tonen, bleek het muizengezang hoorbaar.