Help de pups door uw legaat!

Indien u ons wilt herdenken in uw testament, kunt u dat per legaat doen.

 

Help de pups door uw legaat!

Heeft u er al eens over gedacht om onze stichting in uw testament op te nemen? Toegegeven, het is niet iets om dagelijks bij stil te staan. Maar wanneer u toch overweegt om een testament op te maken, denk dan eens aan Stichting Pup in Nood. Wij kunnen uitsluitend door uw gulle giften blijven bestaan en de pups helpen.

 

Aangezien Stichting Pup In Nood een non-profit organisatie is, krijgen wij geen tot weinig financiële middelen binnen. Wij krijgen vrijwel geen subsidie en zijn daarom sterk afhankelijk van de gunsten van donateurs. En daarom is iedere gift, hoe klein dan ook, bijzonder welkom!

U kunt de Stichting Pup in Nood ook legateren. Dit kan uitsluitend testamentair geregeld worden, waarbij u in de zogeheten lastbepaling aangeeft voor welk specifiek doel het geld moet worden aangewend.

Belangrijk: Neem in uw testament op: 'Ik legateer vrij van rechten en kosten de Stichting Pup in Nood te Amsterdam een som, groot €  ...'.

Tot een bedrag van € 8.284,- hoeven wij geen successierechten te betalen. Indien het bedrag hoger is, bedraagt het percentage successierecht dat wij moeten afdragen 8%. Dit is met ingang van 2005 het nieuwe tarief en 3% lager dan het oude tarief.

Voor al deze zaken adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris.