Stichting Pup in Nood is per 1 september 2023 gestopt met haar activiteiten en per gelijke datum geliquideerd.

Het bestuur van Stichting Pup in Nood bestaat uit:

Een voorzitter, een secretaris/penningmeester en algemeen bestuurslid.

Jack de Jongh – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Huidig bestuur :

Voorzitter:  de heer J. L. (Jack) de Jongh
(geen nevenfunctie)

Secretaris en Penningmeester: mevrouw A.H. (Carla) Stoter
(geen nevenfunctie)

Algemeen bestuurslid: mevrouw C. (Cora) Buurdsen
(geen nevenfunctie)

Beloning bestuur: Conform statuten, dossier 41212564 (2002a7595/dv) 09-04-2003, Artikel 4 Bestuur, lid 5 geldt: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.