Hieronder vindt u de jaarverslagen 2021, 2020, 2019, de toelichting 2021, een activiteitenoverzicht 2021 en de beleidsnota 2023-2025 van Stichting Pup in Nood

Op deze pagina vindt u (in pdf):

  1. Een tweetal verklaringen van Administratiekantoor Fapama, Rode Kruislaan 1536E, 1111XE Diemen, te weten:
    • a. De verklaring dat onderstaande jaarrekeningen 2021, 2020 en 2019 door hun administratiekantoor zijn opgesteld;
      • (Noot: de jaarrekeningen vindt u in onderstaande 3 kolommen)
    • b. De verklaring/toelichting van de geboekte kosten van Stichting Pup in Nood m.b.t. de jaarrekening 2021.
  2. Een activiteitenoverzicht Stichting Pup in Nood 2021
  3. Een beleidsnota Stichting Pup in Nood 2023-2025


2. Activiteitenoverzicht Stichting Pup in Nood 2021

Beleidsnota Stichting Pup in Nood 2023-2025