Stichting Pup in Nood is per 1 september 2023 gestopt met haar activiteiten en per gelijke datum geliquideerd.

DOELSTELLING

Het doel van Stichting Pup in Nood is het helpen van (moederloze) pups en jonge hondjes, maar ook oudere honden en andere dieren vinden via ons een goed opvangadres. Wij verzorgen de pups en honden (indien nodig medisch) en plaatsen ze dan uit bij een goed en veilig nieuw thuis. Wij kunnen dit (blijven) doen door de giften en donaties van mensen die de stichting een warm hart toedragen.

De stichting heeft ten doel (statutenwijziging 2002a7595 – 09-04-2003)

  • de opvang en verzorging van pups, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
  • het exploiteren van een dierenambulancedienst, in de ruimste zin des woords;
  • bij rampen, het verlenen van hulp aan dieren in een rampgebied;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

VOORLICHTING

De stichting geeft voorlichting aan nieuwe eigenaren, die een pup, hondje of ander dier via de stichting hebben ontvangen, over juiste voeding en verzorging van de geplaatste dieren.