Plassen en poepen nooit bestraffen

Plassen en poepen nooit bestraffen

Een hond mag nooit bestraft worden als hij een plasje of hoopje in huis heeft gedaan.
Als uw puppy een plasje in huis gedaan heeft en u ontdekt dat, heeft uw gemopper geen enkele zin. Een mens kan begrijpen dat hij gestraft wordt voor een eerdere actie die ongewenst is. Maar honden beschikken niet over een dergelijk besef om iets wat al gebeurd is te koppelen aan iets wat nu gebeurt. Hij zal dan ook geen flauw idee hebben waarom u tegen hem moppert.

Hond begrijpt 'schuld' niet

Sommige mensen denken dat de hond wel weet wat hij gedaan heeft omdat hij zich deemoedig en onzeker gedraagt als hij bestraft wordt. Dit gedrag kan geïnterpreteerd worden als ‘schuld’, maar dat is het niet. De hond zal zich zo gedragen omdat hij begrijpt dat u boos bent – maar hij begrijpt niet waarom.
Ook als de hond naar het plasje of hoopje gesleept wordt, of, erger, met zijn neus er in gedrukt wordt, begrijpt hij absoluut niet waarom u dat doet en hij zal er niets van leren. Alleen dit: dat u soms zonder enige aanleiding of oorzaak boos kunt worden.
Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor zijn zelfvertrouwen. Het kan zelfs zo zijn dat uw hond iedere keer als u de kamer of het huis binnenkomt, zich deemoedig en onderdanig zal gedragen omdat hij geleerd heeft dat als u binnenkomt, de kans aanwezig is dat u boos op hem wordt. En dat is natuurlijk niet wat u wilt.

 

Omgekeerd effect

Als de pup gestraft wordt terwijl hij plast of poept in huis, zal hij het plassen en poepen gaan associëren met uw gemopper. Het gevolg is dan dat hij niet meer in uw aanwezigheid durft te plassen en te poepen omdat hij geleerd heeft dat dat als resultaat heeft dat u boos wordt. En hij zal daarom stiekem, als u het niet ziet, zijn behoeften ergens in huis doen. Dat het boos worden op een pup als hij in huis iets doet, juist het omgekeerde effect heeft van wat u wilde bereiken, zal duidelijk zijn.

 Stress vermijden

Soms komt het voor dat een hond wel het verband legt tussen het plasje dat hij in huis doet en uw gemopper. Maar hoewel hij dan wel weet dat hij dat niet mag doen, weet hij niet hoe hij dat moet oplossen of voorkomen. Het gevolg hiervan is dat hij onzeker en onderdanig wordt en dat zorgt er voor dat hij vaker aandrang heeft om iets te doen, omdat stress nu eenmaal dat effect op de darmen heeft.

 Juist belonen als hij het buiten doet

Het straffen tijdens of na het plassen of poepen in huis heeft derhalve alleen maar negatieve effecten. Veel beter is het om de hond juist te belonen als hij buiten zijn behoeften doet en het te negeren als hij binnen een ongelukje heeft gehad.
Een hond wordt zindelijk gemaakt door hem te leren dat hij buiten zijn behoeften moet doen en dit leert u aan door hem regelmatig uit te laten. Dit uit laten dient altijd te gebeuren als de hond aandrang heeft, voor en na het eten, voor het slapen gaan en direct na het opstaan. Als de pup nog jong is, dient dit nog vaker te gebeuren, maar naarmate hij leert dat er vaste tijdstippen zijn voor het uitlaten, zal hij zich daarop gaan instellen en omdat hij, naarmate hij ouder wordt, het ook steeds langer kan ophouden, zullen er nog maar weinig ongelukjes zijn.
Iedere keer als uw hond buiten plast of poept, prijst u hem. Dit moet gebeuren op het moment dat hij plast of daadwerkelijk gaat zitten om te poepen. Te vroeg prijzen heeft geen zin, te laat prijzen ook niet.
En na verloop van tijd is uw pup niet alleen zindelijk, maar is het ook een hond met zelfvertrouwen!

Enquête

Viert u het jubileumfeest mee met Pup in Nood?: