Ontwikkelingsfasen van een pup

Ontwikkelingsfasen van een pup - door Jane Sauer

Uw pup rent door het huis. Kwispelend komt hij naar u toe en laat zich lekker aaien. Hij is nieuwsgierig en hapt naar een plant. Hij probeert wel meer dingen uit. Dit hoort bij de fase waarin hij verkeert.

Net zoals mensen zich ontwikkelen in verschillende levensfasen, hebben honden ook ontwikkelingsfasen. Die fasen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de pup. Het dier leert nieuwe dingen. Het is belangrijk om te weten welke fasen een pup meemaakt, want die zijn essentieel voor het verdere leven van het dier.

Neonatale fase (0 tot 14 dagen)
Na de geboorte van een pup kan het dier nog weinig. Hij wordt blind en doof geboren. Communicatie met de moeder gaat door middel van piepen. Door huilgeluidjes te maken trekt het jong de aandacht van zijn moeder.

De pup beweegt zich kruipend voort. Door middel van tastzin zoekt hij de tepel van de moeder om te drinken. Dit is een periode waarin het voor de pup vooral belangrijk is om te eten, te slapen en te groeien.
De moederhond stimuleert de ontlasting van de pups door ze op hun buik te likken. Zij eet de drolletjes, en de urine likt ze op. Zo houdt ze het nest schoon.

De pup kan in deze fase wel ruiken. Hij leert de geur van zijn moeder, broertjes en zusjes kennen. Ook neemt hij de geur van mensen op. In deze fase mag u de pups elke dag even in de hand nemen om ze aan uw geur te laten wennen. Maar laat de pups niet in de buurt van vreemden komen. Laat ze verder hun eigen gang gaan, want in deze fase hebben de pups veel rust nodig. Ze hebben behoefte aan de warmte en veiligheid van het nest.

Overgangsfase (14 tot 21 dagen)
Rond de tweede week gaan de ogen van de pups open en beginnen ze geluiden te horen. Het gezichtsvermogen ontwikkelt zich. Bij een leeftijd van drie weken is het gezichtsvermogen volledig ontwikkeld. Dit geldt ook voor het reukvermogen. De eerste melktanden komen door.

In deze fase gaan de pups een beetje op onderzoek uit en spelen met elkaar. De pups leren aspecten zoals sluipen, het vangen van een prooi en zich verstaanbaar te maken in hondentaal. Ook begint de pup te wennen aan het contact met mensen.

Inprentingsfase (drie tot acht weken)
De binding met het nest en met de moeder vermindert in deze fase. De pup wordt ondernemender en verkent zijn directe omgeving. Door te spelen leert hij hoe hij zich moet gedragen ten opzichte van zijn broertjes, zusjes en soortgenoten. Hij imiteert het gedrag van volwassen honden. Hij is nieuwsgierig en leergierig.

In deze periode moeten de pups de kans krijgen om dingen te onderzoeken. Ze moeten in contact komen met verschillende mensen, kinderen en dieren. Dit is de fase waarin pups zoveel mogelijk moeten wennen aan indrukken en geluiden, zoals geluiden in het verkeer en het contact met vreemde mensen.

De pups moeten in contact komen met alle dingen en situaties waar ze op latere leeftijd mee te maken kunnen krijgen. Wat dat dan voor dingen zijn heeft ermee te maken waar u woont en waar u uw hond mee naartoe wilt nemen. Als u bijvoorbeeld in de stad woont, kunt u denken aan trams, fietsers, auto's en winkelende mensen. Woont u op het platteland, dan kunt u denken aan een tractor, paarden, koeien en schapen. Denk er ook over na waar u uw hond mee naar toe wilt nemen. Gaat u graag naar het bos, naar het strand of wilt u uw hond meenemen naar de stad? Laat uw pup daar alvast aan wennen. Ook het wennen aan autorijden is belangrijk als u uw hond mee de auto in wilt nemen.

Uw pup zal misschien wel angstig zijn voor nieuwe en vreemde dingen, maar toch moet hij ermee worden geconfronteerd. Als uw pup angstig is, moet u net doen alsof er niks aan de hand is en gewoon doorlopen met uw pup. Als een pup niet leert omgaan met diverse situaties, krijgt een pup last van ‘kennelsyndroom’. Dit betekent dat een hond in zijn tijd als pup niet goed gesocialiseerd is, waardoor hij angsten vertoont als hij geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld onbekende plaatsen of vreemde mensen. Door uw pup kennis te laten maken met alles waar hij op latere leeftijd ook mee te maken krijgt, kunt u dit voorkomen.

Socialisatiefase (acht tot twaalf weken)
Als een pup acht weken oud is, kan hij naar zijn nieuwe baas toe. Eerder dan die acht weken is het niet goed om een pup bij zijn moeder weg te halen. Dit kan leiden tot ernstige afwijkingen in zijn gedrag. Dit heeft ermee te maken dat een pup de verschillende fasen van zijn leven moet meemaken. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling.

De socialisatiefase is de periode waarin pups van hun moeder en het veilige nest worden gescheiden. Dit is het juiste moment om vriendschappen te sluiten met mensen. Moederhond is altijd de leider geweest en vanaf het moment dat een pup wordt gescheiden van de moeder, is er een nieuwe leider nodig. Die rol moet u als baas overnemen. Hij moet in deze periode goed leren wie de leider is.

Tussen de acht en tien weken wil een pup weleens vluchtgedrag vertonen. Hij reageert angstiger dan normaal. Het is handig om hier rekening mee te houden en voorzichtig te zijn met onbekende situaties.

Maar ook in de socialisatiefase moet de pup kennismaken met allerlei situaties. In de inprentingsfase is uw pup nog bij de fokker, dus heeft u geen invloed op datgene waarmee uw pup mee te maken krijgt. In de socialisatiefase bent u de baas. Dus het leren omgaan met dingen en situaties waar hij op latere leeftijd mee te maken kan krijgen moet ook in deze fase gebeuren. Dit is heel belangrijk voor zijn verdere leven.

Rangordefase (twaalf tot zestien weken)
Dit is de fase waarin de pup moet leren wie zijn baas is en wat de leefregels zijn. Het gezin waarin de pup opgroeit ziet hij als zijn roedel. Als u jacht- en prooispelletjes met hem speelt, laat hem dan af en toe winnen, maar zorg ervoor dat u het laatste spel wint. Ook moet u als leider van de roedel bepalen wanneer er wordt gespeeld en wanneer er wordt gestopt.

Roedelordefase (vier tot zes maanden)
In het wild zou een pup leren te jagen met soortgenoten in deze fase. Het is belangrijk dat hij leert om samen te werken. Vanaf vier maanden kan de pup serieuzer worden getraind. Hij moet leren hoe leuk het is om met mensen bezig te zijn. Positief gedrag moet beloond worden en negatief gedrag moet voorkomen of genegeerd worden. Dit is de periode waarin de pup blijft leren en spelen.

Puberteitsfase (24 weken tot hij geslachtsrijp is)
De hond belandt in de puberteit vanaf 24 weken oud tot hij geslachtsrijp is. Dit verschilt per hond en per ras. Dat kan met zes maanden, maar ook met 15 maanden. Het is belangrijk om de hond duidelijk te maken wie de leider is. Het lijkt soms wel alsof alles wat hij geleerd heeft nu ineens is vergeten. Dit komt doordat hij onder invloed is van hormonen. Net zoals kinderen in de puberteit komen, gebeurt dit ook bij honden. Dit gaat vanzelf wel over. Maar het is wel belangrijk om in deze fase voet bij stuk te houden en geduld te hebben.

In deze tijd moet hij leren luisteren naar zijn baas. U moet consequent zijn en grenzen stellen. Duidelijkheid is voor een pup heel belangrijk. Als iets de ene keer wel mag en de andere keer niet, weet hij niet waar hij aan toe is.

Omdat iedere hond anders is, zullen de ontwikkelingsfasen per hond kunnen verschillen. Het is in ieder geval van belang dat u de verschillende fases van een pup kent. Door een goede socialisatie en opvoeding kunt u problemen met de pup op latere leeftijd voorkomen.

Als een pup niet gesocialiseerd is, kan dat ook leiden tot gedragsproblemen. Een hond kan bijvoorbeeld wegkruipen en angstig zijn bij contact met vreemde mensen. Dit komt doordat de hond als pup niet genoeg met vreemde mensen in aanraking is geweest. Maar een hond kan ook schrikken van een fietser die voorbij komt rijden als u in de stad loopt. Dit komt doordat de hond als pup weinig met fietsers te maken heeft gehad. Ook kan een hond bang zijn voor andere honden of zelfs voor het geluid van de televisie. Als een pup niet gesocialiseerd is, kan dat ertoe leiden dat hij op latere leeftijd bang is voor de gewone dagelijkse dingen. En een hond die altijd bang is voor alles, kan nooit gelukkig zijn.

-: 

Enquête

Viert u het jubileumfeest mee met Pup in Nood?: